Hiện nay, hoạt động bán hàng qua mạng nói chung, hoạt động kinh doanh trên mạng xã hội nói riêng đã được điều chỉnh bởi nhiều văn bản luật như: Bộ luật Dân sự, Luật Thương mại, Luật Giao dịch điện tử, Luật Công nghệ thông tin, Luật Cạnh tranh, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Để đảm bảo công tác quản lý của nhà nước đối với hoạt động kinh doanh trên website, Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16-5-2013, Nghị định 185/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 5-12-2014 của Bộ Công thương được ban hành nhằm “Quản lý về Thương mại điện tử, website thương mại điện tử cũng như xử phạt hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng”.
Nguyễn Hương-Trung Hiếu
Nguồn: Báo điện tử Công an nhân dân (cand.com.vn)